Psychotherapie - Yves Coene / psycholoog-psychotherapeut / Overijse

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Psychotherapie

Psychotherapie heeft veel gezichten.

Psychotherapie is weliswaar een bekend woord, maar toch bestaan er ook veel misverstanden over. Zelfs mensen die een therapie achter de rug hebben, omschrijven meestal op zeer uiteenlopende wijze wat ze ervaren en geleerd hebben, al naargelang de aard van het probleem waarvoor ze hulp gezocht hebben. Het is niet verwonderlijk dat ze therapie gaan definiëren vanuit de problematiek waaraan ze zelf hebben gewerkt.

De ene zegt: 'Therapie heeft me verlost van mijn angsten'; de andere stelt: 'In therapie hebben mijn vrouw en ik allerlei misverstanden besproken, en nu kunnen we verder met veel minder wrijvingen'. Weer een andere verklaart: 'Therapie is de bevrijding van de ervaringen uit het verleden waaraan ik nog teveel vastgeroest zat'. Iedereen zal dus zijn eigen definitie geven van therapie, en wel in functie van wat het voor hen persoonlijk betekend heeft. Maar het maakt wel duidelijk dat psychotherapie véél gezichten kan hebben, misschien wel evenveel als er mensen zijn ...

De therapeuten zelf maken het er ook niet gemakkelijker op. Ook zij hanteren veel verschillende omschrijvingen, deels samenhangend met de therapeutische richting waarin ze werden opgeleid, deels afhankelijk van de nadruk die ze leggen op sommige aspecten.

Enkele voorbeelden:
* therapie is het op gang brengen van verandering
* therapie is gericht op het krijgen van inzicht
* het doel van therapie is het aanleren van nieuw gedrag
* therapie is: 'Een gezonde weg vinden voor de levensenergie'
* in therapie moeten mensen zichzelf vinden
* therapie komt neer op het afleren van negatieve gewoonten


Voor de niet-ingewijde kan het dus niet anders dan moeilijk zijn om uit al deze verschillende bepalingen de bedoeling van psychotherapie te snappen en een idee te krijgen van wat het eigenlijk betekent om in therapie te gaan.

Psychotherapie is er, volgens mijn mening, op de eerste plaats op gericht om jezelf “terug te vinden” en om verandering op gang te brengen.

De persoonsgerichte psychotherapie, mijn invalshoek, gaat uit van de unieke beleving van de cliënt. We staren ons niet onmiddellijk blind op de oorzaken van de klachten maar tijdens de gesprekssessies bekijken we samen wat er in je omgaat: 'Hoe beleef je de klachten die je ervaart?', 'Waar wil je heen?', 'Wat belemmert je om te zijn wie je bent en te doen wat je wil?'. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu